Paslaugos

Viešieji pirkimai tiekėjams

  • Atstovavimas pirkimo procedūrose
  • Astovavimas ginčuose
  • Viešųjų pirkimų ir procesinių dokumentų rengimas
  • Konsultacijos viešųjų pikrimų klausimais
  • Pasiūlymų rengimas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus
  • Pirkimų dokumentacijos vertinimas
  • Teisinės konsultacijos dėl pirkimo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo