Paslaugos

Viešieji pirkimai perkančiosioms organizacijoms

  • Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais
  • Elektroniniai viešieji pirkimai CVP IS priemonėmis ir pirkimai iš CPO.LT elektroninio katalogo
  • Pagalba planuojant, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus
  • Pirkimo dokumentų rengimas ir tikrinimas dėl atitikimo teisės aktams
  • Atstovavimas ginčuose ir procesinių dokumentų rengimas