Paslaugos

Paslaugos

Konsultuojame vietos ir užsienio klientus (perkančiąsias organizacijas / perkančiuosius subjektus ir tiekėjus) viešųjų pirkimų klausimais, bei padeda spręsti įvairius susijusius klausimus.

Turime didelę patirtį konsultuojant perkančiąsias organizacija (perkančiuosius subjektus) administracinės naštos mažinimo klausimais, dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procesų optimizavimo. Taip pat tikrinant (audituojant) viešuosius pirkimus (projektus) bei įgyvendinant gerąją viešųjų pirkimų praktiką audito (kontrolės) patikrinimų. Konsultuojant perkančiąsias organizacijas centralizuotose pirkimuose.

 

Viešieji pirkimai ir komunalinio sektoriaus pirkimai
Krašto apsaugai skirti įsigijimai ir pirkimai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (PPP)
Ikiprekybiniai ir inovatyvūs pirkimai
Koncesija
Skaitmeninė statyba (BIM)
Santykiai ir ginčai su viešuoju ar privačiuoju sektoriumi