Asmens duomenų apsauga

Gerbiame kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame jį saugoti. Interneto svetainėje www.seikalis.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

 

Tomo Seikalio interneto svetainėje Jus gali paprašyti pateikti asmens duomenis (el. pašto adresą). Pateikdami minėtus asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate Tomui Seikaliui juos tvarkyti Jūsų informavimo tikslais. Jeigu Jūs nesutinkate, kad Toms Seikalis tvarkytų Jūsų elektroninio pašto adresą, Jūs turite teisę jo nepateikti.

 

Tomo Seikalio interneto svetainė registruoja lankytojų IP adresą, apsilankymo laiką, renka duomenis apie peržiūrėtus puslapius, taip pat registruoja pakartotinius lankytojų apsilankymus „sausainėlių/slapukų“ (cookies) pagalba. Naršydami Tomo Seikalio svetainę Jūs sutinkate, kad minėti asmens duomenys bus tvarkomi svetainės tobulinimo ir statistiniais tikslais.

 

Tomas Seikalis įsipareigoja, kad interneto svetainėje surinkti asmens duomenys bus tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kaip to reikalauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

 

Jokie surinkti duomenys, galintys atskleisti svetainės lankytojų tapatybę, nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Norėdami įgyvendinti duomenų subjektų teises, numatytas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, jūs galite kreiptis į Tomą Seikalį svetainėje nurodytais kontaktais.

 

Tomo Seikalio interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų tinklapius ar kitus internete talpintus duomenis. Tomas Seikalis neatsako už tokių tinklapių turinį ir jose naudojamus asmens duomenų apsaugos bei asmens privatumo užtikrinimo metodus.